Privacybeleid

Restaurant Colette stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen.
Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Restaurant Colette persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en klanten van onze websites (www.restaurantcolette.be)
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– U eerst  om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen.
– In deze privacyverklaring verklaren wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor het aanmaken van reservaties , aanvraag formulieren via restaurantcolette.be, of voor verwerking van facturen gebruiken wij de volgende informatie:

  • Je voor- en achternaam;
  • Je adres;
  • Je e-mailadres;
  • Je telefoonnummer;

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het verwerken van reservaties op Restaurantcolette.be
– Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen  zoals geschenkbonnen en diensten bij je af te leveren
– Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief;
– Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website;

  • Restaurant Colette bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantcolette.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens, te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurantcolette.be

Ontvanger van gegevens
Ons bedrijf doet een beroep op volgende third serviceproviders:

Wij maken momenteel gebruik van verschillende providers om een goede werking van onze diensten te realiseren. Met betrekking tot reservaties gebruiken wij Tablefever. Mailchimp wordt gebruikt voor mailings.
Ons bedrijf doet, wanneer beroepsmatig vereist, een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (ontwerpers, freelancers …)
Ons bedrijf  zal de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via ons contactformulier of via info@restaurantcolette.be

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Restaurant Colette | De Vijvers
Judocus Pauwelslaan
3271 Averbode

info@restaurantcolette.be
013 52 37 75